Usługa bezpłatnych wideokonferencji dla edukacji. Przeznaczona do prowadzenia zajęć online.  Zapewnia udostępnianie w czasie rzeczywistym dźwięku, wideo, slajdów, tablicy, czatu i ekranu. Umożliwia także uczestnikom dołączanie do konferencji z wykorzystaniem przekazu wideo lub dżwięku. Usługa świadczona za pomocą oprogramowania Open Source: BigBlueButton.

Zapraszamy nauczycieli i uczniów na stronę https://teleklasa.lokalni.pl/